TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH

Đoàn thanh niên trường Đại học Y tế công cộng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

  • Địa chỉ liên hệ: Phòng C106, Nhà C - Trường Đại học Y tế công cộng
  • Điện thoại: 098.5658.534
  • Email: doantn@huph.edu.vn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y tế công cộng đã trải qua các năm hình thành và phát triển với 6 kỳ Đại hội. Rất nhiều các thế hệ cán bộ, đoàn viên được tổ chức Đoàn rèn luyện và đã trưởng thành, nhiều đồng chí hiện đang đảm nhiều trọng trách tại các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; góp phần vào việc nâng cao vị thế, thương hiệu Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn lao động có chất lượng cho xã hội.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của  Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên trường Đại học Y tế công cộng luôn xác định nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của Đoàn và công tác thanh niên là giáo dục đoàn viên thanh niên cả về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ đoàn viên thanh niên Nhà trường có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, để  kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn trường trong suốt những năm qua góp phần xây dựng Trường Đại học Y tế công cộng ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ vô cùng then chốt mà Đoàn Thanh niên trường Đại học Y tế công cộng luôn đặt lên hàng đầu đó là công tác xây dựng Đoàn, để tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng, nâng cao về chất lượng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, tạo phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, động viên khích lệ thanh niên tham gia học tập và rèn luyện đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Đoàn Thanh niên trường Đại học Y tế công cộng đã xây dựng các kế hoạch với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, chương trình phù hợp, các phong trào của Đoàn đã thật sự trở thành môi trường rèn luyện, trưởng thành và phát huy sức mạnh của lực lượng trẻ; là nơi để thanh niên nói lên suy nghĩ của bản thân đồng thời là nơi để thanh niên biến những suy nghĩ thành hành động góp phần hoàn thiện bản thân và hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản đã được đặt ra.