TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH

Ban chấp hành Đoàn trường

 
Đoàn Ngọc Tiến Minh
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Chức danh: Bí thư
Đơn vị: Phòng CTCT&QLSV

Tel: 84-4-62662488

 
Trần Thị Thanh
Cử nhân Kinh tế
Chức danh: Phó Bí thư Thường trực,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đơn vị: Văn phòng Đoàn trường
Tel: 84-4-62663024
 
Đoàn Thị Thùy Dương
Thạc sĩ Y tế Công cộng
Chức danh: Phó Bí thư
Đơn vị:  Bộ môn Sức khỏe sinh sản
Tel: 84-4-62662349
 
Đỗ Xuân Hoàn
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên BTV Đoàn trường
Đơn vị: Chi đoàn K10C
 
 
Vũ Minh Thúy
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên BTV Đoàn trường
Đơn vị: Chi đoàn K12B
 
 
Nguyễn Trung Kiên
Thạc sĩ Khoa học xã hội
Chức danh: Ủy viên Ban chấp hành
Đơn vị: Khoa các KHXH
 
 
Lê Thị Hà Giang
Cử nhân Quan hệ quốc tế
Chức danh: Ủy viên Ban chấp hành
Đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế
 
 
Nguyễn Thanh Huyền
Cử nhân kinh tế
Chức danh: Ủy viên Ban chấp hành
Đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế
 
Nguyễn Bảo Ngọc
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K10C
 
Email: nguyenbaongoc_2311@yahoo.com
 
Lê Thị Ngọc Mai
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K11A
 
 
Mai Bảo Yến
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K11A
 
 
Vũ Thị Mai Sao
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K11C
 
 
Phạm Xuân Bách
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K12A
 
Nguyễn Ngọc Bình
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K12B
 
Lê Tuấn Anh
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K12C
 
Doãn Thị Hiên
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn K13C
 
Lưu Ly
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn XNYHDPK1