TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH

Ban chấp hành Đoàn trường

 

 

HOÀNG NGỌC ÁNH

Thạc sĩ Luật học
Chức danh: Bí thư
Đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính
 
 
 
 
 

Tel: 098.5658.534

 

NGUYỄN NGỌC SƠN

Cử nhân Y tế công cộng
Chức danh: Phó Bí thư
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đơn vị: Phòng Công tác Học viên - Sinh viên
 
 
 
 
 
 
Tel: 035.979.0099
 
 
PHAN THỊ THU TRANG
 
Thạc sĩ Khoa học môi trường
Chức danh: Phó Bí thư
Đơn vị: Bộ môn Sức khỏe môi trường, Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp
 
 
 
 
 
 
Tel: 085.541.8222
 
 
 
CAO HỮU QUANG
 
Cử nhân Y tế công cộng
Chức danh: Ủy viên BTV Đoàn trường
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
 
 
 
 
 
 
Tel: 096.380.4085
 
 
 
VŨ VIỆT HÙNG
 
Dược sĩ Đại học
Chức danh: Ủy viên BTV Đoàn trường
Đơn vị: Phòng khám đa khoa
 
 
 
 
 
 
Tel: 033.2659.350
 
 
 
NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH
 
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu xã hội
 
 
 
 
 
 
Tel: 098.772.6325
 
 
 
BÙI QUANG TỚI
 
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học
Chức danh: Ủy viên Ban chấp hành
Đơn vị: Trung tâm xét nghiệm
 
 
 
 
 
 
Tel: 094.720.4494
 
 
 
LÊ TRẦN TRUNG HIẾU
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch CLB Sinh viên Việt Nam
Đơn vị: CNCQ YTCC 20
 
 
 
 
 
 
 
Phone: 097.976.9057
 
 
 
ĐOÀN NGUYỄN MINH TRANG
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên
Đơn vị: Chi đoàn CNCQ DD4 1A2
 

 

 

Email: 2014010179@studenthuph.edu.vn

Phone: 032.727.6264

 
 
 
HOÀNG LAN CHI
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện
Đơn vị: Chi đoàn CNCQ YTCC 18
 
 
 
 
 
 
Phone: 085.529.8406
 
 
 
NGUYỄN THỊ TÚ
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên
Đơn vị: Chi đoàn CNCQ KTXNYH6-1A1
 
 
 
 
 
Phone: 034.610.5649
 
 
 
LÊ HÀ MY
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên
Đơn vị: Chi đoàn CNCQ PHCN 1A2
 
 
 
 
 
Email: 
Phone: 098.934.3472
 
 
 
LÊ THỊ THÙY LINH
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn CNCQ XNYH 7 1A2
 
 
 
 
 
Email: 
Phone: 081.712.5325
 
 
 
PHẠM DƯƠNG HÀ PHƯƠNG
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm CLB Nói không với thuốc lá
Đơn vị: Chi đoàn CNCQ YTCC 18
 
 
 
 
 
 
Email: 
 
 
NGUYỄN THÀNH ĐẠT
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn CNCQ KTXNYH6-1A1
 
 
 
 
 
 
 
PHẠM THU BÌNH
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu
Đơn vị: Chi đoàn 
 
 
 
 
 
Email: 
Phone: 036.823.5067
 
 
NGUYỄN QUỲNH TRANG
 
Sinh viên
Chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành
Đơn vị: Chi đoàn  CNCQ DD4 1A1
 
 
 
 
 
Phone: