TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH

Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp 2015

Chúc mừng sinh viên Bùi Thị Hải Anh - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, nguyên Đội Phó Đội Sinh viên tình nguyện, Bí thư Chi đoàn, Lớp phó lớp CNCQK10C vừa được Hội đồng xét chọn Thủ khoa cấp thành phố xét chọn là Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.

Ngoài danh hiệu đặc biệt trên, trong suốt 4 năm học đại học, sinh viên Bùi Thị Hải Anh đã vinh dự nhận được nhiề...u thành tích trong học tập và rèn luyện như:

- Nhận học bổng 6/8 kỳ học trong các năm học từ 2011 – 2015, trong đó nhận Học bổng Nhà nước cho sinh viên cử nhân chính quy 5 kỳ học trong các năm học từ 2011 – 2015 và Học bổng của Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng cho sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc học kỳ 1 năm học 2012 – 2013.

- Đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương” năm học 2011 - 2012 do Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khen thưởng.

- Đạt Danh hiệu “Bí thư Chi đoàn Giỏi Thủ đô năm 2014” do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội khen thưởng.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2014.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, Cao đẳng các năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013.

"NỮ THỦ LĨNH ĐOÀN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN"

(Trần Thị Thanh)